הפקדות והטבות מס בקלות ובפשטותבקרן ההשתלמות הדיגיטלית לעצמאים